شرایط خدمات پس از فروش

فروش پایان یک معامله نیست، آغاز یک تعهد نسبت به اعتماد شماست.

خدمات پس از فروش شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر به مدت ده سال در قبال پرداخت هزینه می باشد.

  • برگه خدمات پس از فروش هنگام تحویل همراه با دستگاه در جعبه آن قرار داده می شود.
     

نشانی: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده برق - ساختمان صنایع - طبقه اول - واحد 120- کدپستی:1631714191
تلفن تماس: 88469082-021 / 6782968-0912
Email: info [at] nameec.ir