سیستم های آزمایشگاهی - آموزشی جدید


دریافت بروشور
• سیستم آزمایشگاهی-آموزشی مکاترونیک مجموعه عملگرها
• سیستم آزمایشگاهی-آموزشی مکاترونیک مجموعه سنسورها
• سیستم آزمایشگاهی-آموزشی گوی و میله
• سیستم آزمایشگاهی کنترل توپ معلق
جهت مشاهده جرئیات سیستم های آزمایشگاهی-آموزشی جدید نامیک بر روی دریافت بروشور کلیک نمایید.

نشانی: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده برق - ساختمان صنایع - طبقه اول - واحد 120- کدپستی:1631714191
تلفن تماس: 88469082-021 / 6782968-0912
Email: info [at] nameec.ir