ساختار سازمانی

واحد ریاست
رئیس هیات مدیره، دکتر مهدی علیاری شوره دلی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
واحد مدیریت
متشکل از مدیرعامل و مدیر مالی
واحد مکانیک
زیر واحد طراحی و ساخت
متشکل از تیم 6 نفره: 4 نفر کارشناسی ارشد مکاترونیک-2 نفر کارشناسی ساخت و تولید
زیر واحد تحلیل
متشکل از تیم 4 نفره: 1 نفر دکتری مکانیک ارتعاشات-3 نفر کارشناسی ارشد مکانیک
واحد برق-الکترونیک
متشکل از تیم 4 نفره: 2 نفر کارشناسی ارشد مکاترونیک-2 نفر کارشناسی ارشد الکترونیک
واحد برق-کنترل
متشکل از تیم 3 نفره: 1 نفر دکتری برق کنترل-1 نفر کارشناسی ارشد برق کنترل-1 نفر کارشناسی ارشد برق مکاترونیک
واحد کنترل کیفیت
متشکل از تیم 3 نفره: 1 نفر کارشناسی‌ارشد مکاترونیک، 1 نفر کارشناسی‌ارشد الکترونیک و 1 نفر کارشناسی ارشد کنترل
 

نشانی: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده برق - ساختمان صنایع - طبقه اول - واحد 120- کدپستی:1631714191
تلفن تماس: 88469082-021 / 6782968-0912
Email: info [at] nameec.ir

  • ساختار سازمانی