یو پی استعمیرات تخصصی و فروش انواع یو پی اس (UPS) شامل آسانسوری و ...
📪 دفتر خدمات: سیدخندان
☎ 1583172-0919
88469082-021 داخلی 1
📪 دفتر فروش: مرزداران
☎ 6785411-0919
44380273-021

نشانی: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده برق - ساختمان صنایع - طبقه اول - واحد 120- کدپستی:1631714191
تلفن تماس: 88469082-021 / 6782968-0912
Email: info [at] nameec.ir